Flýtitenglar

  • Krossdalsvöllur
  • Fuglar í flæðarmáli
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Samráðsfundur með hagsmunaðilum vegna sértækra aflaheimilda

Samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 er 5,3% aflaheimilda varið til margvíslegra sértækra aðgerða, svo sem byggðakvóta, sértæks byggðakvóta, línuívilnunar, skelbóta og strandveiða, sjá https://www.althingi.is/lagas/nuna/2006116.html

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að vega þurfi og meta fyrirkomulag þeirra aflaheimilda sem ríkið fer með forræði yfir með það að markmiði að tryggja betur byggðafestu og nýliðun, sjá https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stefnuyfirlysing/ 

Meira →

Ferðavenjukönnun 2018 komin út

“Umsvif ferðaþjónustu á Húsavík eru töluverð enda hefur atvinnugreinin vaxið jafnt og þétt á svæðinu undanfarin ár. Ýmislegt bendir þó til þess að hægt hafi á þeim vexti sem endurspeglast í lítillegri fækkun ferðamanna til staðarins sem og farþega hvalaskoðunar á Húsavík frá fyrra ári. Á sama tíma og ferðamönnum til staðarins fækkaði, lengdist dvalartími þeirra og hlutfall þeirra sem gistu yfir nótt hækkaði sem eru jákvæðar niðurstöður fyrir ferðaþjónustuna.” Meira →

Viðtalstímar við lánasérfræðinga Byggðastofnunar

Lánasérfræðingar Byggðastofnunar verða  á ferð um svæðið frá Bakkafirði til Kelduhverfis þriðjudaginn 27. ágúst og bjóða upp á viðtalstíma. Áhugasamir geta aflað upplýsinga og bókað tíma hjá Ara Páli í síma 464-0415 eða í tölvupósti á aripall@atthing.is. Byggðastofnun veitir langtímalán til fjárfestinga, hagræðingar og fjárhagslegrar endurskipulagningar fyrirtækja á starfssvæði stofnunarinnar. Nánar má fræðast um mismunandi lánaflokka á vef stofnunarinnar

VINIR Vatnajökuls auglýsa eftir umsóknum um styrki 2019

VINIR Vatnajökuls styrkja rannsóknir, kynningar- og fræðslustarf sem stuðlar að því að sem flestir geti notið náttúru og sögu Vatnajökulsþjóðgarðs.
Umsækjendur geta verið einstaklingar, samtök/tengslanet og bæði einkareknar og opinberar stofnanir. Umsækjendur mega búa hvort heldur er innan eða utan Íslands. Umsóknarfrestur rennur út 30. september. Sjá nánari upplýsingar