Flýtitenglar

Ferðaþjónustureikningar 2009-2011

Hagstofan hefur nú birt ritið Ferðþjónustureikninga 2009-2011. Í þeim er að finna heildstætt yfirlit yfir ferðaþjónustu árið 2009 en jafnframt á ætlun um þróun ferðaþjónustunnar innanlands á árunum 2010 og 2011. Ritið má skoða í heild á vef hagstofunnar en þar eru jafnframt dregnar saman þessar helstu niðurstöður:

  • Landsframleiðsla frá framleiðsluhlið dróst saman um 7,9% árið 2009 en ferðaþjónusta nokkru minna, um 6,8%, sem skýrir 1,3% hærra hlutfall greinarinnar í vergri landsframleiðsla árið 2009.
  • Heildarumsvif fyrirt ækja í ferðaþjónustu árið 2009 námu ríflega 230 milljörðum króna eða sem svarar rúmlega 15% af vergri landsframleiðslu og er þá búið að áætla umsvif íslenskra ferða- og flugþjónustufyrirtækja vegna starfsemi utan Íslands.
  • Heildarferðaneysla innanlands á árinu 2009 var rúmlega 184 milljarðar króna eða sem svarar rúmlega 12,3% af vergri landsframleiðslu.
  • Ferðaneysla innanlands skiptist þannig að kaup erlendra ferðamanna voru rúmir 111 milljarðar, ferðaneysla heimila var um 64 milljarðar og kaup fyrirtækja og opinberra aðila námu um átta milljörðum króna.
  • Árið 2009 voru gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum 158 milljarðar króna. Þar eru meðtalin umsvif íslenskra ferða- og flugþjónustufyrirtækja vegna starfsemi utan Íslands. Ferðaneysla erlendra ferðamanna innanlands nam rúmum 111 milljörðum króna en rúmir 46 milljarðar króna eru tekjur vegna ferðamanna utan Íslands.
  • Árið 2009 er áætlað að tæplega 8.500 manns hafi starfað við ferðaþjónustu, um 5,2% af störfum alls.
  • Vöru- og þjónustuskattar af ferðaþjónustu námu rúmum 13 milljörðum króna árið 2009.
  • Gera má ráð fyrir að útgjöld erlendra ferðamanna hafi verið liðlega 117 milljarðar króna á árinu 2010 eða rúmlega 5% hærri en á árinu 2009.
  • Á tímabilinu janúar til júní 2011 fjölgaði erlendum ferðamönnum sem fóru frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar um tæplega 21%. Á sama tíma má gera ráð fyrir að útgjöld erlendra ferðamanna hér innanlands hafi aukist um tæp 16%.

Hér má skoða ritið í heild sinni:
Ferðaþjónustureikningar 2009-2011 (krækja á pdf skjal)