Flýtitenglar

Greining á menntunarþörf á Eyþingssvæðinu

Út er komin skýrsla RHA um menntunarþörf í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, eftir starfsgreinum og staðsetningu. Spurningakönnun var send í nóvember 2018 til allra fyrirtækja og stofnana á svæðinu, fámennra sem fjölmennra og viðtöl tekin við 23 forsvarsmenn fyrirtækja, stofnana, verkalýðsfélaga og sveitarfélaga. Áhersla var lögð á að skoða þörf á menntun út frá áherslum atvinnulífsins. Voru þátttakendur spurðir um núverandi stöðu og hverjar þeir teldu horfurnar vera hjá sínu fyrirtæki/stofnun í nánustu framtíð. Samkvæmt niðurstöðum vantar tæpan helming fyrirtækja/stofnana starfsfólk eða gerir ráð fyrir að það muni vanta á næstu 5 árum. Hæst var hlutfallið í Norður-Þingeyjarsýslu. Rúmlega helmingur svarenda sagði að vel hafi gengið að fá fólk til starfa með þá menntun eða hæfni sem þörf er á en 27% sögðu að það hafi gengið illa. 

Viðmælendur töldu vera mikinn skort á iðnmenntuðu fólki. Nokkuð margir sem starfa í þessum greinum eru að komast á eftirlaunaaldur og því er endurnýjunarþörfin mikil. Iðngreinar virðist vera að berjast við ímyndarvanda og niðurstöður benda til að auka þurfi vægi verknáms í grunnskóla. Talað var um að í sumum greinum hefði verið erfitt að komast á samning og að skortur væri á kennurum fyrir iðngreinar.

Einnig er skortur á háskólamenntuðu fólki á svæðinu. Þær starfsgreinar sem oftast voru nefndar í spurningakönnuninni voru tækni-/ upplýsingamenntun, verkfræði; kennaramenntun og hjúkrunarfræði.

Meirihluti fyrirtækja/stofnana bauð upp á sí- eða endurmenntun á vinnustaðnum á síðastliðnum 12 mánuðum. Rúmlega þriðjungur svarenda taldi að námsþörfum fyrirtækisins væri vel þjónað í nærumhverfinu. Ennfremur kom glöggt fram í viðtalsrannsókninni, mikilvægi þess að hafa öflugar menntastofnanir á Eyþingssvæðinu.

Skýrslan var unnin með stuðningi Sóknaráætlunar Norðurlands eystra sem eitt af áhersluverkefnum áætlunarinnar, m.a. með aðkomu atvinnuþróunarfélaganna.