Flýtitenglar

Græn lán – nýr lánaflokkur Byggðastofnunar

Fram til ársins 2013 var aðeins einn lánaflokkur í boði hjá Byggðastofnun, almenn lán í íslenskum krónum eða erlendum myntum. Síðan þá hafa þrír nýir flokkar bæst við og þjónustuframboð því aukist verulega. Um er ræða lán til jarðakaupa eða endurbóta í landbúnaði, lán til stuðnings atvinnurekstri kvenna og sérstök lán til nýsköpunarverkefna. Nú er nýr lánaflokkur að bætast við, svokölluð “Græn lán.”


Mikilvægt er að stofnunin fylgist áfram með þróun atvinnulífs í landsbyggðunum og hvort lánaflokkarnir þjóni tilgangi hennar sem best. Auk þess er nauðsynlegt að meta með hvaða hætti væri hægt að dreifa lánveitingum jafnar á milli atvinnugreina, en ferðaþjónusta og landbúnaður töldu um áramótin um 62% af lánasafni stofnunarinnar. Þá er ljóst að umhverfismál eru flestum hugleikin. Það má lesa úr aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum, umhverfisstefnu Byggðastofnunar, áhersluatriðum nýrrar byggðaáætlunar og svo mætti lengi telja.

Eftirsóknavert er því að skapa sérstakan lánaflokk til umhverfisvænna verkefna með einhverjum hætti, svokölluð Græn lán. Þessi lán eru nú veitt til verkefna sem með einum eða öðrum hætti stuðla að umhverfisvernd, s.s. nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa (smávirkjana, vatns-, vind- og sólarorku, lífgas…), bættrar orkunýtni (í iðnaði, atvinnuhúsnæði og í samgöngum), mengunarvarna, bættrar auðlindanotkunar (söfnun úrgangs, meðhöndlun, endurvinnsla, endurnotkun, orkuvinnsla, meðferð spilliefna), lífrænnar matvælaframleiðslu o.s.frv.

Nánari upplýsingar um lánaflokkinn má nálgast á heimasíðu Byggðastofnunar