Flýtitenglar

Evrópursamvinna - kynning á tækifærum

Fulltrúar evrópskra samstarfsáætlana og þjónustuskrifstofa standa fyrir kynningu á  styrkja- og samstarfstækifærum á vegum evrópskra og norrænna samstarfsáætlana. Kynningin fer fram á Háskólatorgi, fimmtudaginn 12. janúar kl.15:00-17:30 og er kjörið tækifæri fyrir einstaklinga, skóla, fyrirtæki, stofnanir og samtök að kynna sér möguleika til samstarfs á flestum sviðum menntunar, menningar og atvinnulífs. sjá nánar

Atvinnuþróun og nýsköpun í sjávarbyggð

AVS rannsóknasjóður starfar á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og tekur á móti umsóknum um styrki til verkefna, sem auka verðmæti sjávarfangs. AVS rannsóknasjóður leggur faglegt mat á umsóknir og leggur fram tillögur um úthlutun styrkja eða höfnun umsókna til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, sem veitir styrki til verkefna sem taka á öllum þáttum sjávarútvegs og fiskeldis.

Nú er komið að umsóknum í flokknum Atvinnuþróun og nýsköpun í sjávarbyggðum en þetta er flokkur umsókna þar sem lögð er áhersla á verkefni sem geta skapað ný störf og verðmæti í sjávarbyggðum landsins. Lögð er áhersla á styttri verkefni sem tengjast t.d. ferðaþjónustu, framboði á sjávarfangi, nýjum vörum eða þjónustu.

Mikilvægt er að leggja fram vel rökstuddar og arðvænlegar hugmyndir að verkefnum sem geta aukið fjölbreytni og eflt atvinnu og verðmætasköpun.

Lykilhugtök í þessum verkefnaflokki AVS eru m.a. matarferðamennska, hönnun, nýtt hráefni, sjálfbærni, uppruni, ferðaþjónusta, vöruþróun, fullvinnsla, vörur í smásölu eða á borð neytenda, nýjar tegundir, smáframleiðsla o.m.fl.

Hámarkstími verkefna er 12 mánuðir og skal skila afrakstursskýrslu til sjóðsins við lok verkefnisins.

Hámarksupphæð styrkja er 3 m.kr. og er miðað við að hlutfall styrks af heildarkostnaði verkefnisins verði ekki hærra en 50%.

Sérstök eyðublöð eru fyrir þessar umsóknir – Umsoknareydublad_sjavarbyggdir_2012_AVS

Vinsamlegast skilið umsóknum sem word skjali EKKI pdf.
Nú þurfa allir þátttakendur að undirrita umsóknir

Sérstakur faghópur mun fara yfir þennan nýja flokk umsókna hjá AVS.
Að öllu öðru leyti þurfa umsækjendur að fylgja leiðbeiningum AVS sjóðsins AVS leiðbeiningar með umsókn

Umsóknafrestur er 1. febrúar 2012 og skal skila umsóknum með rafrænum hætti á netfangið [email protected] fyrir kl 17:00 þann dag en einnig skal senda undirritað eintak, sem er í öllu eins og rafræna eintakið, á póstfangið:

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi; Háeyri 1, 550 Sauðárkrókur

Meira →

Opnunartími skrifstofu AÞ

Skrifstofa AÞ verður opin sem hér segir;

Föstudaginn 23. desember opið frá kl. 08:00 - 12:00
Þriðjudaginn 27. desember lokað
Frá miðvikudeginum 28. desember er hefðbundinn opnunartími 08:00 - 17:00

Gleðilega jólahátíð.

Ferðaþjónustureikningar 2009-2011

Hagstofan hefur nú birt ritið Ferðþjónustureikninga 2009-2011. Í þeim er að finna heildstætt yfirlit yfir ferðaþjónustu árið 2009 en jafnframt á ætlun um þróun ferðaþjónustunnar innanlands á árunum 2010 og 2011. Ritið má skoða í heild á vef hagstofunnar en þar eru jafnframt dregnar saman þessar helstu niðurstöður: Meira →

Millilandaflug til Norðurlands - lokaverkefni

Friðrik Sigurðsson á Húsavík hefur að undanförnu lagt stund á nám í flugrekstrarfræði við Flugakademíu Keilis.  Hann valdi sér það viðfangsefni til lokaverkefnis að kanna möguleika á frekara beinu millilandaflugi til Norðurlands. Í verkefninu skoðar hann hvaða möguleikar eru til staðar á Norðausturlandi  til þess að taka á móti slíkum ferðahópum.
Liður í verkefnisvinnunni var vettvangsferð til þriggja staða í Svíþjóð og Finnlandi sem staðsettir eru nálægt heimskautsbaug líkt og Norðausturland, en hafa allir náð góðum árangri í vetrarferðamennsku.
Friðrik kemst að þeirri niðurstöðu að veruleg sóknarfæri liggi í frekara millilandaflugi til Norðurlands og það eigi því framtíðina fyrir sér í vetrarferðamennsku.

Verkefnið má lesa í heild sinni á eftirfarandi tengli:

Eru tækifæri fyrir beint millilandaflug til Norðurlands yfir vetrartímann?

Í því sambandi má einnig benda á greinargerð um Húsavíkurflugvöll sem unnin var af starfshópi sem stofnaður var í kjölfar málþings í tengslum við aðalfund Atvinnuþróunarfélagsins.

Húsavíkurflugvöllur í Aðaldal 2011