Flýtitenglar

Norðurljósin laða að ferðamenn

Íslandsstofa og Markaðsstofa Norðurlands stendur fyrir fræðslufundi um norðurljósin og áhrif þeirra á ferðaþjónustu.
Hver eru tækifærin, hver er markhópurinn, hvað þarf að hafa í huga við markaðssetningu og er hægt spá fyrir um hvenær norðurljósin koma?
Fundurinn verður haldinn á Hótel KEA fimmtudaginn 26. Janúar kl. 10:00–11:30.

Eftirfarandi erindi verða flutt:
Einar Sveinbjörnsson – veðurfræðingur: Hvað er vitað um hvenær norðurljós koma?
Friðrik Pálsson – Hótel Rangá: Sala og markaðssetning norðurljósa
Ragnar Th Sigurðsson – ljósmyndari: Atvinnuljósmyndarar = norðurljós, möguleg tækifæri? Meira →

Fjárfestingar í ferðaþjónustu

Landsbankinn og Íslandsstofa standa fyrir málþingi um fjárfestingar í ferðaþjónustu þann 25. janúar næstkomandi frá kl. 10-15 á Hilton Nordica hóteli. Þáttaka er án endurgjalds en skráning og nánari upplýsingar eru hjá Íslandsstofu - sjá nánar

Námskeiðið Sóknarbraut á Akureyri vorönn 2012

Á vormisseri 2012 verður boðið upp á Sóknarbraut á Akureyri. Sóknarbraut er hagnýtt námskeið um rekstur fyrirtækja með áherslu á þróun hugmynda, markaðssetningu, stjórnun og fjármál. Kennsla fer fram með fyrirlestrum og vinnusmiðjum þar sem þátttakendur vinna að þróun sinna verkefna undir handleiðslu. Námskeiðið er öllum opið og eingöngu gerð sú krafa að þátttakendur hafi viðskiptahugmynd til að vinna með.
Skráningarfrestur er til 18. janúar og námskeiðið hefst 24. janúar. sjá nánar

Evrópursamvinna - kynning á tækifærum

Fulltrúar evrópskra samstarfsáætlana og þjónustuskrifstofa standa fyrir kynningu á  styrkja- og samstarfstækifærum á vegum evrópskra og norrænna samstarfsáætlana. Kynningin fer fram á Háskólatorgi, fimmtudaginn 12. janúar kl.15:00-17:30 og er kjörið tækifæri fyrir einstaklinga, skóla, fyrirtæki, stofnanir og samtök að kynna sér möguleika til samstarfs á flestum sviðum menntunar, menningar og atvinnulífs. sjá nánar

Atvinnuþróun og nýsköpun í sjávarbyggð

AVS rannsóknasjóður starfar á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og tekur á móti umsóknum um styrki til verkefna, sem auka verðmæti sjávarfangs. AVS rannsóknasjóður leggur faglegt mat á umsóknir og leggur fram tillögur um úthlutun styrkja eða höfnun umsókna til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, sem veitir styrki til verkefna sem taka á öllum þáttum sjávarútvegs og fiskeldis.

Nú er komið að umsóknum í flokknum Atvinnuþróun og nýsköpun í sjávarbyggðum en þetta er flokkur umsókna þar sem lögð er áhersla á verkefni sem geta skapað ný störf og verðmæti í sjávarbyggðum landsins. Lögð er áhersla á styttri verkefni sem tengjast t.d. ferðaþjónustu, framboði á sjávarfangi, nýjum vörum eða þjónustu.

Mikilvægt er að leggja fram vel rökstuddar og arðvænlegar hugmyndir að verkefnum sem geta aukið fjölbreytni og eflt atvinnu og verðmætasköpun.

Lykilhugtök í þessum verkefnaflokki AVS eru m.a. matarferðamennska, hönnun, nýtt hráefni, sjálfbærni, uppruni, ferðaþjónusta, vöruþróun, fullvinnsla, vörur í smásölu eða á borð neytenda, nýjar tegundir, smáframleiðsla o.m.fl.

Hámarkstími verkefna er 12 mánuðir og skal skila afrakstursskýrslu til sjóðsins við lok verkefnisins.

Hámarksupphæð styrkja er 3 m.kr. og er miðað við að hlutfall styrks af heildarkostnaði verkefnisins verði ekki hærra en 50%.

Sérstök eyðublöð eru fyrir þessar umsóknir – Umsoknareydublad_sjavarbyggdir_2012_AVS

Vinsamlegast skilið umsóknum sem word skjali EKKI pdf.
Nú þurfa allir þátttakendur að undirrita umsóknir

Sérstakur faghópur mun fara yfir þennan nýja flokk umsókna hjá AVS.
Að öllu öðru leyti þurfa umsækjendur að fylgja leiðbeiningum AVS sjóðsins AVS leiðbeiningar með umsókn

Umsóknafrestur er 1. febrúar 2012 og skal skila umsóknum með rafrænum hætti á netfangið [email protected] fyrir kl 17:00 þann dag en einnig skal senda undirritað eintak, sem er í öllu eins og rafræna eintakið, á póstfangið:

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi; Háeyri 1, 550 Sauðárkrókur

Meira →