Stoðkerfi atvinnulífsins

Eitt af mörgum hlutverkum Atvinnuþróunarfélagsins er að miðla upplýsingum um stoðkerfi atvinnulífsins til einstaklinga, fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga á starfssvæði félagsins. Eftirfarandi stofnanir veita ýmsa aðstoð og styrkja atvinnulíf í landinu:

Bændasamtökin
http://www.bondi.is

Byggðastofnun
http://www.bygg.is

Ferðamálaráð Íslands
http://www.ferdamalarad.is

Hafrannsóknarstofnun
http://www.hafro.is


Háskólinn á Akureyri
http://www.unak.is

Hólaskóli
http://www.holar.is

Iðnaðarráðuneyti
http://www.stjr.is/ivr

Iðntæknistofnun
http://www.iti.is

Nýsköpunarsjóður
http://www.nsa.is

Rannsóknarráð Íslands
http://www.rannis.is

Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins
http://www.rfisk.is

Útflutningsráð
http://www.icetrade.is

Viðskiptaþjónusta Utanríkisráðuneytisins
http://brunnur.stjr.is/interpro/utanr/utanrad.nsf/pages/vidskiptathjonusta